Hur blir man pizzabagare - Pizzerialunden

Hur blir man pizzabagare

Hur blir man pizzabagare?

Är du sugen på att jobba med att baka pizzor på arbetstid. För att jobba som pizzabagare krävs inga formella utbildningskrav men det finns olika sätt att utbilda sig på.

När man jobbar som pizzabagare arbetar man generellt med olika typer av människor, detta gör att det är viktigt att vara serviceinriktad och ge ett bra bemötande till kunderna. Det är även viktigt att vara stresstålig i viss mån då under vissa tider på dygnet kan komma många beställningar och mycket att göra på samma gång.

 

Utbildning

för att utbilda sig till pizzabagare eller inom restaurang branschen finns utbildningar på både Komvux samt gymnasium, denna inriktning heter oftast restaurang- och livsmedelsprogrammet.

 

Vad  kan ingår ungefär i utbildningen?

programinriktade kurser

 • Affärsutveckling och ledaskap
 • Arrangemang
 • Bageri
 • Bar-teknik
 • Branschkunskaper inom restaurang och livsmedel
 • Charkuteri
 • Konditori
 • Service och bemötande
 • Företagsekonomi
 • Styckning – specialisering
 • Praktisk marknadsföring
 • Matlagning- specialisering
 • Livsmedels och näringskunskap
 • Servering
 • Entreprenörskap och företagande

 

 

Våra maträtter

Vi besöker Sveriges BÄSTA pizzeria!

Synonymer till utbildning

 • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

Wikipedia information om Utbildning

Utbildning Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter. Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden. Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Under 2000-talet har frågor om utbildning blivit alltmer omdiskuterat kopplat till frågor om ekonomisk utveckling och globalisering.Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola (eller primärskola), sekundärskola (ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola. Sekundärskolan kan vara en yrkesskola, ett gymnasium eller förberedande skola inför universitet. Därtill brukar möjlighet till vuxenutbildning finnas, samt specialskolor och särskolor. I vissa länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till reguljär skola. Skolor och universitet kan vara allmänna (statliga eller kommunala) eller privata eller drivas i form av friskolor. Utbildning utanför det traditionella utbildningssystemet ges även av andra organisationer, till exempel företag, samfund, fackförbund, och folkrörelser. En fullgjord utbildning avslutas som regel med en examen eller en legitimation.